1 Crested Lark – Tepeli Toygar

May 7, 2018
 Crested Lark - Tepeli Toygar
10 Grey Wagtail – Dağ Kuyruksallayanı

April 18, 2016
 Grey Wagtail - Dağ Kuyruksallayanı
19 Tawny Pipit – Kır İncirkuşu

May 19, 2014
 Tawny Pipit - Kır İncirkuşu
28 Western yellow-Wagtail – Sarı Kuyruksallayan

August 31, 2013
 Western yellow-Wagtail - Sarı Kuyruksallayan
2 Crested Lark – Tepeli Toygar

March 27, 2015
 Crested Lark - Tepeli Toygar
11 Horned Lark – Kulaklı Toygar

August 1, 2017
 Horned Lark - Kulaklı Toygar
20 Tawny Pipit – Kır İncirkuşu

May 19, 2014
 Tawny Pipit - Kır İncirkuşu
29 White Wagtail – Akkuyruksallayan

April 2, 2013
 White Wagtail - Akkuyruksallayan
3 Crested Lark – Tepeli Toygar

September 17, 2010
 Crested Lark - Tepeli Toygar
12 Horned Lark – Kulaklı Toygar

August 1, 2017
 Horned Lark - Kulaklı Toygar
21 Tree Pipit – Ağaç İncirkuşu

May 7, 2010
 Tree Pipit - Ağaç İncirkuşu
30 White Wagtail – Akkuyruksallayan

June 8, 2013
 White Wagtail - Akkuyruksallayan
4 Eurasian Skylark – Tarlakuşu

April 27, 2018
 Eurasian Skylark - Tarlakuşu
13 Meadow Pipit – Çayır İncirkuşu

August 1, 2017
 Meadow Pipit - Çayır İncirkuşu
22 Tree Pipit – Ağaç İncirkuşu

April 21, 2011
 Tree Pipit - Ağaç İncirkuşu
31 White Wagtail – Akkuyruksallayan

June 1, 2010
 White Wagtail - Akkuyruksallayan
5 Eurasian Skylark – Tarlakuşu

June 24, 2015
 Eurasian Skylark - Tarlakuşu
14 Meadow Pipit – Çayır İncirkuşu

August 1, 2017
 Meadow Pipit - Çayır İncirkuşu
23 Tree Pipit – Ağaç İncirkuşu

May 2, 2011
 Tree Pipit - Ağaç İncirkuşu
32 White Wagtail – Akkuyruksallayan

March 27, 2010
 White Wagtail - Akkuyruksallayan
6 Eurasian Skylark – Tarlakuşu

May 27, 2014
 Eurasian Skylark - Tarlakuşu
15 Tawny Pipit – Kır İncirkuşu

April 30, 2018
 Tawny Pipit - Kır İncirkuşu
24 Water Pipit – Dağ İncirkuşu

August 1, 2017
 Water Pipit - Dağ İncirkuşu
33 White Wagtail – Akkuyruksallayan

March 30, 2010
 White Wagtail - Akkuyruksallayan
7 Grey Wagtail – Dağ Kuyruksallayanı

May 1, 2018
 Grey Wagtail - Dağ Kuyruksallayanı
16 Tawny Pipit – Kır İncirkuşu

May 1, 2018
 Tawny Pipit - Kır İncirkuşu
25 Western yellow-Wagtail – Sarı Kuyruksallayan

April 15, 2016
 Western yellow-Wagtail - Sarı Kuyruksallayan
34 Woodlark – Orman Toygarı

June 16, 2015
 Woodlark - Orman Toygarı
8 Grey Wagtail – Dağ Kuyruksallayanı

July 31, 2017
 Grey Wagtail - Dağ Kuyruksallayanı
17 Tawny Pipit – Kır İncirkuşu

May 1, 2018
 Tawny Pipit - Kır İncirkuşu
26 Western yellow-Wagtail – Sarı Kuyruksallayan

April 15, 2016
 Western yellow-Wagtail - Sarı Kuyruksallayan
35 Woodlark – Orman Toygarı

June 16, 2015
 Woodlark - Orman Toygarı
9 Grey Wagtail – Dağ Kuyruksallayanı

April 18, 2016
 Grey Wagtail - Dağ Kuyruksallayanı
18 Tawny Pipit – Kır İncirkuşu

May 1, 2018
 Tawny Pipit - Kır İncirkuşu
27 Western yellow-Wagtail – Sarı Kuyruksallayan

June 8, 2013
 Western yellow-Wagtail - Sarı Kuyruksallayan