argentina birds africa birds south africa birds denmark birds madeira birds tenerife birds nederland birds turkey birds cyprus birds malaysia birds thailand birds costa rica birds panama birds ecuador birds türkiye kuşları nederlandse vogels duck waterfowl guan chakalaka pigeon dove swift rail stilt oysterchatcher plover lapwing jacana sandpiper skua gull tern sunbittern tropic birds stork frigatebird cormorant pelican heron egret bittern ibis spoonbill vulture osprey hawk eagle kite owl trogon motmot kingfisher puffbird jakamar barbet toucan woodpecker falcon caracara parrot antbird flycatcher woodcreeper manakin cotinga tityra vireo shrike crow jay magpie swallow wren dipper thrush mockingbird waxbill sparrow wagtail pipit finch euphonia tanager chat warbler ani cuckoo hummingbird hermit limpkin avocet parakeet antbird lark seedeater fuut aalscholver reiger purperreiger zilverreiger ooievaar lepelaar eend smient slobeend kuifeend nonnetje nijlgans grauwe gans brandgans grote canadese gans buizerd rode wouw torenvalk waterhoen meerkoet scholekster kievit wulp grutto tureluur kemphaan kluut kokmeeuw stern visdiefje ijsvogel specht boerenzwaluw boompieper koolmees pimpelmees startmees boomklever winterkoning lijster merel blauwborst roodborst karekiet rietzanger tjiftjaf vliegenvanger heggenmus spreeuw putter groenling goudvink vink gors rietgors huismus ispinoz kiraz kuşu florya saka iskete keten kuşu çinte çintesi sarıasma karga saksağan alakarga kargası kuzgun sığırcık tırmşık kuşu serçe serçesi baştankara baştankarası çit kuşu sıvacı sıvacısı örümcek kuşu toygar toygarı kırlangıç kırlangıcı incir kuşu kuyruksallayan kuyruksallayanı bülbül bülbülü taşkızılı ardıç karatavuk ötleğen ötleğeni çıvgın çıvgını söğütbülbülü mukallit mukallidi kamışcın kamışcını sinekkapan kızılgerdan taş kuşu kızılkuyruk kuyrukkakan kuyrukkakanı kukumav şahin çaylak kartal kartalı delice delicesi atmaca tavşancıl doğan kerkenez karabatak pelikan balaban balıkçıl balıkçılı leylek kelaynak çeltikçi flamingokuğu kaz kazısakarca angut çamurcun yeşilbaş çıkrıkçın ördek sutavuğu sakarmeke uzunbacak kırlangıç kırlangıcı cılıbıt kız kuşu kum kuşu su çulluğu düdükçün yeşilbacak martı martısı sumru keklik güvercin güvercini kumru papağan papağanı yalıçapkını arı kuşu gökkuzgun ibibik ağaçkakan ağaçkakanı ebabil